Akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilere çalışmalarının başından sonuna kadar gereksinim duydukları istatistik danışmanlık desteğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan birimimizin hizmet verdiği konular:

  1. Araştırmanın planlanması
  2. Örnekleme yöntemi ve uygun örneklem sayısının belirlenmesi
  3. Veri girişinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme
  4. Verilerin uygun analiz programı ile hipotezlere uygun şekilde seçilen yöntemlerle analiz edilmesi
  5. Verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili yol gösterme
  6. Sonuçların tablo ve grafiklerle sunulması ile ilgili destek verilmesi
  7. Bilimsel çalışmaların hakemin/tez danışmanının eleştirilerine göre istatistik açısından revizyonlarının yapılması