İstatistik Danışmanlık hizmeti; Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde görev yapan uzman akademisyenler tarafından sunulmaktadır.

Birim Uzmanları: