PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
16 saat

Avukatlar İçin Vergi Davaları

Konu Başlıkları

 • Tarh işlemini hukuki niteliği
 • Olağan vergi tarhı
 • Olağan üstü vergi tarhı
 • Resen, ikmalen idarece tarhiyatta tahakkuk zamanı
 • Gecikme zammı gecikme faizi
 • Vergi ziyanı
 • Usulsüzlük
 • Özel usulsüzlük
 • Vergi kacakçılığı
 • İştirak birleşme tekerrür
 • Vergi Mahremiyetini ihlal
 • İdari çözümler,
 • Pişmanlık, ceza indirimi
 • Uzlaşma hata düzeltme
 • Vergi Yargısı

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 16 Saat