PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
5 saat

Ceza Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler

Konu Başlıkları

 • Ceza Yargılama Hukuku – Yürürlükteki Usul Hukuku.
 • Hukuk Dairesi ve Başsavcılık Makamı – Davayı Geri Çekme – Delil İbraz Etmeme ve Takipsizlik Kararı.
 • Ceza Yetkisi Kullanan Mahkemeler: Kaza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Yargıtay Ceza Mahkemesi.
 • Tutuklama ve Arama Müesseselerinin Detaylandırılması: Kişiyi Tutuklama, Tutuklama Yetkisi, Tutuklama Müzekkeresinin Şekli ve Tutuklanan Kişiyi Arama.
 • Duruşma Öncesi Tutuklama (Remand) Kavramının Detaylandırılması.
 • Teminat (Bail) Kavramının Detaylandırılması.
 • Duruşma Öncesi Tutuklama ve Teminat Kavramlarına Eleştirel Bakış Açısının Değerlendirilmesi.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Altında Özgürlük ve Güvenlik Hakkının Detaylandırılarak, Anayasanın ilgili maddeleri Işığında Değerlendirilmesi.
 • Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkının Cezai Konulardaki Kapsamı.
 • Adil Yargılanma Hakkının Unsurları: Açık Duruşma, Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma, Makul Sürede Yargılanma.
 • Ceza Yargılama Süreci: İthamname, İthamnamenin Onayı.
 • Mahkemede Hazır Olma: Sanığın Mahkemede Hazır Olması, Celpnamenin Şekli ve İçeriği, Celpnamenin Tebliği.
 • İddia Makamının Duruşmada Hazır Olması.
 • İthama Yanıt: Tüm Yanıt Biçimlerinin Detaylandırılması.
 • Duruşma Aşaması: Tanıkların Çağırılması ve Sorgulanması, Temel Sorgu, Çapraz Sorgu, Tekrar Sorgu.
 • Savunmanın Argümanları ve Sanığın Sahip Olduğu Haklar.
 • Hüküm, Karar ve Ceza Tespiti Aşamaları.
 • İstinaflar ve İstinaf Yetkisi.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 5 Saat