PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
6 saat

Çocuk ve Medya

Konu Başlıkları

 • Akıllı Teknolojiler
 • Sosyal Medya
 • Çocuk ve Aile
 • Akıllı Teknolojilerin Çocuğun Zihinsel, Fiziksel ve Duyuşsal Gelişmine Etkisi
 • Medya ve Şiddet
 • Medya ve Beslenme Alışkanlıkları
 • Teknoloji ve Çocuk Etkileşimi
 • Teknolojik Araçların Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Teknolojik Hayat ile Ebeveyn – Çocuk İlişkileri
 • Sanal Kimlik
 • Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 6 Saat