PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
5 saat

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Hesaplanması

Konu Başlıkları

  • Destek Kavramı
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Amacı
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Talep Edebilecek Kimseler
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Talep Edileceği Kimseler
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Talep Edilebileceği Mahkeme, Usul ve Zamanaşımı Süreleri
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
  • (Hesaplama Yöntemleri, Desteklik Sürelerini Hesaplama, Tazminat Hesabına Esas Teşkil Edecek Ücretin Belirlenmesi, Tazminatın Belirlenmesinde İndirim Sebepleri)

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 5 Saat