PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
20 Saat

Göç ve Nüfus Çalışmalarında Güncel Gelişmeler Sertifika Programı

Eğitim: Göç ve Nüfus Çalışmalarında Güncel Gelişmeler Sertifika Programı

Program Süresi: 20 saat

İçerik: Sertifika programının amacı, küresel göç ve nüfus hareketlerinin güvenlik bağlamında devletlerin dış politikalarına etkilerini ve devletlerin bu konulardaki siyasalarını açıklamaktır. Eğitim kapsamında göç, göçmen, mülteci, sığınma ve hedef/transit ülke vb kavramlar irdelenerek dönemler ve coğrafik konum itibarıyla başta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere örnek vakalar incelenecektir.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 20 Saat