PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

İnsan Hakları

Konu Başlıkları

 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı
 • Çalışma ve Sözleşme Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Engelli Hakkı
 • Kadın Hakları
 • Mülteci ve Sığınmacı Hakları
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Zorla Çalıştırma Yasağı

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat