PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
20 saat

İslam Borçlar Hukuku

Konu Başlıkları

  • Hafta: Borçlar hukukuna giriş
  • Hafta: İslam borçlar hukukunun kaynakları
  • Hafta: İslam hukuku üzerine içtihat farklılıkları
  • Hafta: Satım akdi ve kuruluş şartları
  • Hafta: Satım akdinin unsurları
  • Hafta: İslam’da mal ve kapsamı
  • Hafta: Selem akdi
  • Hafta: Tek taraflı irade beyanıyla kurulan akitler
  • Hafta: Akit kurmaya engel haller
  • Hafta: Borçlar hukuku açısından problemler ve çözüm yolları

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 20 Saat