PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

Kamu Diplomasisi

Konu Başlıkları

 • Kamu Diplomasisinde Kavramsal ve Kurumsal Süreç
 • Kamu Diplomasisinde İkna ve Karar Süreçleri
 • Kamu Diplomasisinin Sunduğu Fırsatlar ve Riskler
 • Kamu Diplomasisinin Kapsamı ve Geleceği
 • Kamu Diplomasisinin İç Politika Üzerindeki Etkisi
 • Güç – Kamu Diplomasisi ve Algılama Yönetimi Denklemi
 • Sosyo – Psikolojik Boyutta Kamu Diplomasisi
 • Yumuşak ve Akıllı Güç Nedir? Nasıl Uygulanır?
 • Kamu Diplomasisinin Dış Politikadaki Rolü
 • Kamu Diplomasisinde Kitle İletişim Araçları ve Küresel Medyanın Rolü
 • Eğitim ve Kültürel Faaliyetler Bağlamında Kamu Diplomasisi Uygulamaları
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Diplomasisi

 

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat