PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
20 Saat

Ortadoğu’da Din ve Siyaset

Eğitim: Ortadoğu’da Din ve Siyaset Sertifika Programı

Program Süresi: 20 saat

İçerik: Sertifika programının amacı, Ortadoğu ülkelerinin politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları ve bu yapıların etkileşimleri temel alınarak iç ve dış politika yapılanmalarını katılımcılara aktarmaktır. Bu çerçevede; Orta Doğu ülkelerindeki ulus-inşa süreçleri, kimlik politikaları, bölgesel ideolojiler, güvenlik politikaların, kamu yönetimi, sivil toplum, azınlıklar ve demokratikleşme süreçleri gibi konu ve ülke-odaklı kavramsal ve kuramsal tartışmalar katılımcılarla karşılıklı etkileşim içinde irdelenecektir.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 20 Saat