PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Konu Başlıkları

  • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  • Belge Özellikleri
  • Belgenin Bölümleri
  • Belgenin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması ve İade Edilmesi
  • Yazılı ve Sözlü Anlatım Becerisi

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat