PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

Stratejik Bilgi Yönetimi

Konu Başlıkları

  • Bilgi / Malumat / Veri / Duyum
  • Bilgi / Veri Çeşitleri ( Stratejik – Taktik – Operasyonel – Biyografik)
  • Bilgi Toplama / Bilgiye Erişim / Bilgi Kaynakları (Açık – Kapalı Kaynaklar)
  • Bilgi İşleme (Ham Bilgi – İşlenmiş Bilgi), Doğrulama ve Değerlendirme
  • Analiz / Sentez / Hipotez Üretimi / Zamanlama
  • Analizcinin Nitelikleri /Ayna Yöntemi
  • Raporlama

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat