PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

Uluslararası Toplumda Uyuşmazlıkların Çözümü

Konu Başlıkları

 • Uluslararası Uyuşmazlık Kavramı
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümünde Diplomatik Yollar Hakkında Genel Bilgi
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümünde Diplomatik Yollardan Arabuluculuk
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümünde Diplomatik Yollardan Soruşturma Komisyonları Ve Uzlaştırma Komisyonları
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümünde Yargısal Yollar Hakkında Genel Bilgi
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Uluslararası Yargı Organları Tarafından Çözülmesi Konusu
 • Uluslararası Uyuşmazlıkların Uluslararası Örgütlerce Çözümü Konusu
 • Zorlama Yolları Başlığı Altında Savaş Konusu
 • Savaşa Varmayan Zorlama Yollarından Misilleme Konusu
 • Savaşa Varmayan Zorlama Yollarından Zararla Karşılık Konusu
 • Savaşa Varmayan Zorlama Yollarından Müdahale Konusu

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat