Barış Dilini Anlamak

Eğitim: Barış Dilini Anlamak Sertifika Programı

Program Süresi: 8 Saat - (2 Gün )

İçerik: Programın amacı barışın sağlanması ve sürdürülmesinde medyanın önemi vurgulamaktır. Zira medya, varolan çatışmalara ilişkin tanımları yaparak dilimizi, hatta eylemlerimizi belirleme gücüne ve çatışmaya ya da barışa katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Odak grup görüşmelerine dayanan bir araştırmada medya izleyicisine iki farklı içerik verilerek, Barış Dili ve Gazeteciliği örnekleriyle karşılaşan katılımcıların daha az öfkeli ve daha umutlu oldukları, daha iyi empati kurduklarını farketmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.