BAŞVURU VE ÖN KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
 1. YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde kurs ve sertifika programları, ihtiyaçlar dikkate alınarak katılımcıların talepleri doğrultusunda planlanmaktadır.
 2. Ön kayıt işlemi sadece iletişim amaçlı kullanılmakta olup kesin kayıt yerine geçmemektedir. YABEM kurs ve sertifika programları yeterli kişi sayısına ulaşınca (10 kişi) açılmaktadır. Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak yönetimin takdirindedir.
 3. 3. Kurs ve sertifika programlarına kayıt yaptırmak isteyen katılımcılar, kesin kayıt işlemlerini YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne şahsen başvurarak ve YABEM’in hesabına (“YABEM Eğitimler Hesabı”, Hesap No.10-304-0000126062 UBAN : CT05139050100103040000126062) gerekli ödeme yapıldıktan sonra alacakları ödeme dekontunun YABEM ofisine ulaştırılması ile kayıtlarını tamamlamış olurlar. Ödemesi yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir
 4. YABEM tarafından gerçekleştirilen kurs ve eğitim programlarına katılan YDÜ öğrencilerinin transkriptlerinde katıldığı kurs belgelenmekte ancak başarı ve not ortalamalarına (GPA) etki etmemektedir.
 5. Kurs ve eğitim programlarında başarı gösteren ve %70 devam koşulunu sağlayan tüm katılımcılara sertifika verilir.
 6. Kurs veya eğitim başladıktan sonra katılımcının mazereti nedeniyle kayıt iptali yapılamaz. Katılımcı derslere devam edemese dahi kayıt formunda belirtilen ödemeleri yapmak ile mükelleftir.
 7. Katılımcının gelmediği veya herhangi bir mazeret ile kaçırdığı dersleri YABEM telafi etmek zorunda değildir.
 8. Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup, yasal nitelik taşımamaktadır.
 9. YABEM istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sitedeki bilgilerini-resimleri-uygulamaları değiştirme hakkını saklı tutar.
 10. YABEM istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sunulan eğitim programlarının içeriğini-uzunluğunu-yerini-zamanını-ölçütlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 11. YABEM gerekli gördüğü durumlarda program takvimini değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler katılımcılara eğitim programı başlamadan önce bildirilir. YABEM gerekli gördüğü takdirde eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.
Kurs Başvuru Formu