PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 saat

Algı Yönetimi

Konu Başlıkları

  • Algı Kavramının Kurumsal Çerçevede İncelenmesi
  • Algılama Yönetiminin Anlamsal Değişimi ve Kültürel Boyutları
  • Algı Kavramının Uygulamalarla İncelenmesi
  • Algı Yönetimi, Psikolojik Operasyon ve Propaganda
  • Önleyici Unsur Olarak Algıların Kontrolü
  • Sert Gücün Yumuşak Güce Dönüşmesinde Algılama Yönetimi
  • Toplumsal Algılarım Şekillenmesi ve Algılama Yönetiminde Medyanın Rolü
  • Tek Yönlü Propaganda İletişim Sürecinden Çift Yönlü Algılama Yönetimi Sürecine Geçiş

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat