PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
10 Saat

Baş – Boyun Bölgesi Anatomisi Kursu

Eğitim: Baş – Boyun Bölgesi Anatomisi Kursu Sertifika Programı

Program Süresi: 2 gün toplam 10 saat

İçerik : Programın amacı baş ve boynun yüzeyelden derine tüm anatomik yapılarının kavranmasını/hatırlanmasını sağlayarak, ilgili alanlardaki sağlık profesyonelleri ve sağlık alanındaki öğrencilere tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilmeleri için gerekli anatomi ve diseksiyon bilgisini kazandırmak/hatırlatmaktır.

İçerik:

  1. Baş ve neurocranium topografik anatomisi
  2. Yüz ve yüzün yüzeyel ve derin bölgelerini
  3. Boyun bölgesinde önemli anatomik oluşumların birbiri ile ilişkileri:
    vasküler yapılar, motor ve sensitif sinirler
  4. Kadavra Diseksiyon Kursu: Baş-boyun diseksiyonu

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 10 Saat