PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
20 Saat

Betonarme

Eğitim: Betonarme Sertifika Programı

Program Süresi: 5 Hafta toplam 20 saat

İçerik:  Bu ders Betonarme Teorisinin öğretilmesi ve Kirişlerle Kolonların Tasarımını kapsar. Genel Betonarme Davranışı: moment-eğrilik ilişkisi; plastik mafsal, geri dağıtım. Bileşik kesme ve moment altındaki elemanların davranışı ve dayanımı. Denge burulması, uyumluluk burulması, zımbalama, kapasite tasarımı, Tamir/Güçlendirme prensipleri : kolon, kiriş, döşeme tamiri ve yapı sistemi iyileştirme. Sismik tasarim ilkeleri. Servis tasarımı. Detaylama programın konu başlıklarıdır.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 20 saat