PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 Saat

Çevre Biyoteknolojisi 

Eğitim: Çevre Biyoteknolojisi Sertifika Programı

Program Süresi: 4 gün toplam 8 saat

İçerik:  Çevre biyoteknolojisinin uğraşı alanında temel hedef; çevre kirliliğine yol açan kirleticilerin etkisiz duruma getirilmesi, organik parçalanabilme özelliğinde olan sıvı ve katı atıklardan biyogaz üretimi ve kompost eldesi gibi alanlarda değerlendirilmesi, pestisit, herbisit ve petrol gibi yoğun hidrokarbon kirliliği bulunan su ve toprak alanlarının mikroorganizmalar kullanılarak yeniden kullanılabilmesi ya da değerlendirilmesi (biyoremediasyon), mikroorganizmaların biyosensör şeklide kullanılarak çevre kirliliğine yol açan kirleticilerin önceden saptanması ve  biyomadencilik (mineral ekstraksiyonu) uygulamaları gerçekleştirilir. Ayrıca biyoinsektisit, biyofungisit vb. kullanılarak biyolojik kontrol önlemlerinin uygulanmasına fırsat vererek sentetik kimyasal pestisitlere olan bağımlılığı da azaltmaktadır.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat