PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
10 saat

Çimento ve Çimento Benzeri Malzemeler Arasındaki Kimyasal Etkileşimlerin Beton Performansına Etkisi

Konu Başlıkları

  • Portland çimentosu ve diğer tip çimentolar ile bileşenlerinin tanımlanması
  • Çimento ve çimentomsu malzemelerin hidratasyon reaksiyonu ve birbirleri arasındaki etkileşimleri, reaksiyon sonucunda üretilen bileşikler, hidratasyon ısısı, beton mikro-strüktürü oluşumu ve özellikleri
  • Uçucu külün çimento hidratasyon ürünleri ile etkileşimi ve beton performansına etkisi
  • Silis dumanının çimento hidratasyon ürünleri ile etkileşimi ve beton performansına etkisi
  • Cürufun çimento hidratasyon ürünleri ile etkileşimi ve beton performansına etkisi
  • Çimentomsu malzemelerin genel olarak taze ve sertleşmiş beton davranışı üzerindeki etkileri; arzu edilen beton davranışı için göz önünde bulundurulması gereken hususlar

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 10 Saat