PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
20 saat

Değerler Eğitimi

Konu Başlıkları

 • Değerin Tanımı
 • Değerler Sistemine Bilim Dallarının Bakışı
 • Psikoloji Perspektifinden Değerler
 • Felsefe Perspektifinden Değerler
 • Sosyoloji Perspektifinden Değerler
 • Değerlerin Sınıflandırılması
 • Din ve Değerler
 • Geleneksel Değerler
 • Demokratik Değerler
 • Değerlerin Öğretim ve Eğitim Süreci
 • Değerlerin Öğretimi
 • Değerler Eğitimi
 • Değerler Ne Zaman, Nerede ve Kim Tarafından
 • Kazandırılmalıdır?
 • Değerlerin Öğretiminde Temel Süreç ve İlkeler
 • Değer Öğretimi Yaklaşımları
 • Karakter Eğitimi Yaklaşımları
 • Ailede, Okulda ve Çevrede Değerler
 • Değerler ve Kültür
 • Değer Eğitiminde Ahlâk

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 20 Saat