PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
12 saat

Dünya Ölçeğinde Doğu Akdeniz: Aktörler, Dinamikler ve Açmazlar

Konu Başlıkları
Ders kapsamında; aşağıda belirtilen konular çerçevesinde tarihsel, sistematik ve analitik bir bakış açısı ile güncel gelişmelerin de dahil edildiği seminerler/ paneller yürütülecektir;

  • Dünya ölçeğinde Doğu Akdeniz Bölgesi: Bölüm I
  • Dünya ölçeğinde Doğu Akdeniz Bölgesi: Bölüm II
  • Doğu Akdeniz: Bölgesel Aktörler ve Politikaları
  • Doğu Akdeniz: Küresel Aktörler ve Politikaları

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 12 Saat