PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
15 saat

Eleştirel Düşünme

Konu Başlıkları

  1. Hafta: Düşünme ve Düşünmenin Temel Yapısı
  2. Hafta: Kavramlar ve Oluşumu
  3. Hafta: Kavramsal Düzeyde Düşülen Yanılgılar
  4. Hafta: Kavram ve Tanım İlişkisi
  5. Hafta: Yargı ve Yargının öğeleri
  6. Hafta: Yargının Niteliği ve Niceliği
  7. Hafta: Yargıların Karşılıklılığı
  8. Hafta: Yargı Düzlemindeki Yanılgılar
  9. Hafta: Safsata Örnekleri
  10. Hafta: Yanılgılardan Korunmak için Eleştirel Bakış

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 15 Saat