PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
8 Saat

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

Eğitim : Etkili İletişim Becerileri Eğitimi Sertifika Programı

Program Süresi : 2 gün toplam 8 saat

İçerik :  Programın genel amacı etkili iletişim kurabilme konusunda kişisel becerilerin gelişimini ve kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamktır. Programda, İletişim Nedir, İletişim Çeşitleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Beden Dilinin Etkin Kullanımı, İletişim Engelleri, Etkin Dinlenme ve Empati ve Duyguların İfade Edilmesi konu başlıkları üzerinde durulacaktır.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 8 Saat