PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
16 Saat

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi

Eğitim: İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi Sertifika Programı

Program Süresi: 2 gün toplam 16 saat

İçerik: Programın amacı herhangi bir kardiyak arest durumunda sağlık çalışanlarının hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek için hastaya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 16 Saat