PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
6 saat

Kişisel Antrenörlük Sözleşmelerinin Hukuki Statüsü

Konu Başlıkları

  • Sözleşmenin tanımı

İş görme
Ücret
Nitelik ve şekil

  • Sözleşmenin tarafları

Kişisel antrenör (Personal Trainer)
Hizmet alan

  • Hak ve yükümlülükler
  • Sözleşmenin sona ermesi

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 6 Saat