PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
6 saat

Öz Yönetim

Konu Başlıkları

Kendini Yönetme Becerileri

 • Planlama Becerileri
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Temel Değerlere Sahip Olma
 • İş – Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk
 • İş Stresini Yönetmek

İşyerinde Kişisel Yönetim:

 • Güvenilir Olmak – Güven Tesis Etmek
 • Başarı Duygusuna Sahip Olmak
 • Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak
 • Kendine Güvenmek – Öz Güven
 • Başkalarına Güven Duymak
 • Takım Çalışması Yapabilmek
 • Kurumsal İtibara Katkı Yapmak
 • Kendinden Motivasyonlu Olmak
 • Daha Az Stresli Olma – İyimser Olma
 • İşe Anlam Verebilme
 • İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak
 • Değişime Açık ve Esnek Olmak
 • Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek
 • Duygusal Zekaya Sahip Olmak
 • Başkalarıyla Empati Kurabilmek
 • Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek
 • Etkili Karar Verebilmek
 • Karşıdakini İkna Edebilmek

İşyerinde Görevler-Faaliyetleri Zamanında Bitirmede Kendini Yönetme Becerilerini Kullanabilmek

 • Yönetsel Görevler
 • Müşterilere Hizmet
 • İşleri Önemliden-Önemsize Sıralama

Kendini Yönetme Becerilerini Gözden Geçirme

 • Duyguların Kontrolü
 • Öfkeyi Kontrol Edebilmek
 • Uyuşmazlıkların Yönetimi
 • Kötü Performans Durumunun Özellikleri: Hangi Becerilerin Eksikliği İşlerin Aksamasına Neden Olur,
 • Kaygılar
 • İletişim Engelleri
 • Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller
 • Beden Dili Engelleri
 • Kültürel Engeller
 • Zaman Baskısı
 • Kalıplaşmış Düşünceler – Kalıp yargılar
 • Ön Yargılar
 • Karşıdakini Suçlamak
 • Savunucu İletişim
 • Başkasını Değiştirme Çabası
 • Erken Yargılama (Sonuç Fırlatması) Yapmak
 • Akıl Okumak

Program Süresi ve Toplam Saat
6 Saat (Kısa)/ 120 Saat(Uzun) Saat

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 6 Saat