PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
15 Saat

Siyasal İletişim

Eğitim: Siyasal İletişim Sertifika Programı

Program Süresi: 15 Saat – (3 Hafta )

İçerik: “Siyasal İletişim” eğitim programında önce siyasete dair temel kavramlara ve temsili demokrasilerin işleyiş mekanizmalarını irdelenecek; ardından da siyasal kültür, siyasal kampanya iletişimi, seçmen tercihlerini etkileyen faktörler, aday imajı ve siyasal iletişimde kullanılan araç ve yöntemler işlenecek; Kıbrıs, Türkiye ve dünyadan seçim kampanyaları örnekleri ele alınacaktır. Katılımcılardan, program boyunca, ismi, programı ve sloganlarıyla hayali bir siyasi parti oluşturmaları ve bu parti için bir seçim kampanyası hazırlamaları beklenmektedir.

Belge: Program sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 15 Saat