PROGRAM DETAYLARI
YDÜ
16 saat

Uluslararası Ceza Mahkemesi Sertifika Programı

Konu Başlıkları

  • Uluslararası ceza hukuku ve uluslararası suç kavramları.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında kısa bilgi.
  • Daha önce kurulan geçici nitelikteki Mahkemeler (Nüremberg, Tokyo, Ruanda, Yugoslavya vb.)
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne duyulan ihtiyacın nedenleri.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsüne göre yargılama yapılabilmesinin genel ve özel şartları.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisine giren suçlarla ilgili kısa bilgiler (Soykırım, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar, Savaş Suçları, Saldırı Suçu)
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde cezai sorumluluğun genel esasları.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesinin teşkilat yapısı ve yargılama usulü.
  • Sanık hakları

ÖN KAYIT

Program detayları ve ön kayıt
YDÜ - 16 Saat