Diksiyon ve Hitabet
Eğitim: Diksiyon ve Hitabet Sertifika Programı

Program Süresi: 16 Saat - (4 Hafta )

İçerik: Bu dersin genel amacı, katılımcıların özellikle günlük hayatın içinde karşılaştıkları öz güvene de bağlı konuşma ve ifade yetersizliklerinin giderilmesi, kendilerini anlatabilmenin ve hitabet etkilerinin artırılabilmesinin yollarının öğretilebilmesidir.

Doğru, düzgün, sıralı ve akıcı bir konuşma üslubu yaratmak, yapılan konuşma yada anlatımın mantık yelpazesindeki sıralanışını disipline edebilmek ve edinilen yanlış düşünme biçimini düzeltebilmek amaçlı gerekli edinim ve kazanımları hayata geçirmeye hedefleyen uygulamalı ve teorik olarak planlanan bir derstir.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.