Etkili İletişim

Eğitim: Etkili İletişim Sertifika Programı

Program Süresi: 8 Saat - (4 Gün )

İçerik: Programın amacı hangi düzeyde olursa olsun bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek. Gerek meslek gereği, gerek günlük yaşamda karşılaşılan iletişim sorunlarının nerden kaynaklandığının saptanması, giderilme yollarının aranmasıdır.

Eğitim programında iletişim kısaca tanımlanacak; bireylerarası ilişkilerin özellikle belli mesleklerin perfonmansını ne kadar etkilediği saptanacak; İletişim kurmada gerçekleştirilen olumlu ve olumsuz ancak pek farkında olmadığımız davranışların farkındalığı sağlanacak; sözel ve sözsüz iletişim olanaklarının nasıl daha etkili kullanılabileceği, örneklerle gösterilecektir.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.