Gebelik ve Laktasyonda İlaç Kullanımı

Konu Başlıkları

  • Gebelik ve laktasyon dönemindeki fizyolojik değişiklikler
  • Gebelik ve laktasyon döneminde ilaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği
  • İlaçların teratojenik etkilerinin değerlendirilmesi,
  • İlaçların yeni doğan üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Danışmanlık hizmeti verilirken kullanılacak veri tabanları