Program Detayları
Eğitimin Tarihi: 16 Mayıs 2022
Eğitim Süresi: 152 saat teorik, 48 saat pratik olmak üzere toplam 200 saat