Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Eğitim: Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı

Program Süresi: 12 Saat - (3 Hafta )

İçerik: Eğitim Programının genel amacı kurumların kendilerini tanımlayabilmeleri, nasıl algılanmak istediklerini belirleyip algılanmak istedikleri doğrultuda kendilerini öykülendirip doğru şekilde yansıtabilmeleri yaşamsal öncelikleri şeklinde planlanmasıdır. Bu doğrultuda program, kurumlarda, stratejik iletişim yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde büyük öneme sahip olan kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi ni ele alarak katılımcıları yetkin kılacak bilgiler sunmayı , sürdürülebilir gelişme temelinde, kurumsal sorumluluğun rolünü ve işletmelerin topluma potansiyel katkılarını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.