Kurumsal İletişim Yönetimi

Eğitim: Kurumsal İletişim Yönetimi Sertifika Programı

Program Süresi: 32 Saat - (6 Hafta )

İçerik: Programın amacı günümüzde giderek önem kazanan, lüksten öte kurumlar için bir ihtiyaç niteliğinde olan kurumsal iletişim (kurum içi ve kurum dışı iletişim) çalışmalarının kavramsal olarak açıklanması, örnek olaylar ile desteklenmesi ve bu yolla analiz edilip anlaşılmasıdır. Öte yandan kurumsal iletişim sürecinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde kitle iletişim araçları ile sosyal medya ortamlarının belirlenmesi, tercihi ve kullanım stratejilerinin yaratılmasına ilişkin bilgiler verilmesi diğer önemli bir amacıdır.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.