Pazarlama İlkeleri
Eğitim: Pazarlama İlkeleri Sertifika Programı

Program Süresi: 8 Saat - (4 Gün )

İçerik: Bu eğitimin sonunda katılımcılar,
Pazarlamanın günümüzde kazandığı önemi daha iyi idrak edebilecek,
Hedef kitlesini daha iyi tanımlayabilecek ve onlara yönelik pazarlama stratejileri geliştirebilecek,
Artan rekabet ortamında rakipleri karşısında rekabet avantajları yaratabilecek,
Pazarlama çevresi, piyasa koşulları ve işletmelerin içinde olduğu durumları saptamaya yarayacak analizleri yapabilecek,
Pazarlama karması unsurlarını tanıyarak, pazarlama karması oluşturmayı öğrenecektir.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.