Radyo Program Yapımı
Eğitim: Radyo Program Yapımı Sertifika Programı

Program Süresi: 8 Saat - (4 Gün )

İçerik: Eğitim programının amacı katılımcının radyo programcılığı ve radyo programı hazırlama konusunda yeterli düzeye ulaşmasını sağlamaktır. Radyo program türleri hakkında bilgi sahibi olması ve bunu uygulamayla birleştirerek teorik bilginin pekiştirilmesi, öğrencinin bilgilerini kullanabilme becerilerinin geliştirilerek, pratiğin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak özgüven kazanması bir diğer amaçtır. Ekip çalışmasıyla farklı ilgi, yetenek ve özelikteki öğrencilerin biraraya getirilerek uyumunun sağlanması, üretilen projenin (bilginin) değerlendirilip, depolanması, profesyonel mecralarda yer alması, desteklenmesi, ödüllendirilmesi, üretilen unsurların seminer, panel, toplantı, sergi, yarışma gibi ortamlarda değer bulması, ders kapsamında elde edilen materyallerin sosyal medya ile yazılı ve görsel basında yer alması yine programın amaçları arasındadır.

Belge: Program sonunda "Katılım Sertifikası" verilecektir.