Stratejik İletişim

Konu Başlıkları

  • Stratejik İletişimin Kurumsal Çerçevede İncelenmesi
  • Stratejik İletişimin Sunduğu Fırsatlar ve Riskler
  • Ulusal Güvenliğe Bir Etki Unsuru Olarak Stratejik İletişim
  • Stratejik İletişimin Sosyal ve Kültürel Boyutu
  • Gelişen Bilgi Kaynaklarındaki Artış Bağlamında Stratejik İletişim
  • Uluslararası Ekonomik Krizde Stratejik İletişim
  • Halkla İlişkilerin Stratejik Önemi ve Stratejik İletişim Yaklaşımları
  • Stratejik İletişimin KKTC İçin Önemi
  • Sosyal Medya Araçlarının Stratejik İletişim Üzerindeki Etkileri